Ligjërata e JTI

Ligjërata e JTI
Për të trajnuar elitat bujqësore

Leksioni i JTI-së ka një ndikim të rëndësishëm në fushën e shërbimeve moderne të njohurive bujqësore dhe trajnon elitat për zonat fshatare nëpërmjet mësimdhënies në distancë nëpërmjet internetit dhe qendrave të trajnimit në të gjithë botën.Akademia JTI vazhdon të ftojë ekspertë dhe praktikues të shkencës dhe teknologjisë bujqësore për të ndarë përvojën dhe arritjet e tyre për përdoruesit, për të kombinuar teorinë në internet dhe praktikën në vend, për të shpërndarë me efikasitet njohuritë e dronëve dhe prodhimit bujqësor dhe për të kultivuar talente bujqësore.

Sistemi i trajnimit praktik

Kualifikimet profesionale

Pyetje dhe përgjigje në internet

Kurse Video Online

Bëhuni një Operator Master duke mësuar në shtëpi