Tregtari për t'u bashkuar

Tregtari për t'u bashkuar

Bëhuni një partner rishitës

Ndërtimi i një epoke bujqësore të automatizuar dhe efikase
Nuk ka më fermerë që dëmtohen nga gëlltitja gjatë spërkatjes së pesticideve dhe njerëzit kanë akses në ushqim të bollshëm dhe të sigurt.

Aplikoni për llojin e bashkëpunimit

☐ Bashkëpunimi me distributor
☐ Bashkëpunim me shumicë

Aplikoni për produktet e kooperativës

☐Dronët bujqësorë
☐Dron zjarri
☐Dron policie

Informacioni bazë i kompanisë

*Emri i regjistruar i kompanisë:
*Kompania përgjegjëse për biznesin:
*Vitet e funksionimit:
Ardhurat vjetore:

Informacioni i aplikantit

*Emri:
*Puna:
*Numri i kontaktit:
*WhatsApp:
*E-mail:

Zona e përdoruesit

Shteti:
Qyteti:
A po veproni aktualisht si agjent për dronët e tjerë bujqësorë dhe markat e tjera inteligjente të industrisë që lidhen me makineritë bujqësore?Nëse po, ju lutemi tregoni markën specifike

Shënim:
JTI ju kujton se tregu është i rrezikshëm dhe investimi duhet të jetë i kujdesshëm.